privacy

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover er bij de daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server-logbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhost/IT-dienstverlener doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde "cookierecords"). server logbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider.
De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. f AVG op basis van ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang om een probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren.
Contact

Verantwoordelijke
Neem op verzoek contact met ons op. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Next Chapter GmbH, Mühlenweg 4, 35510 Butzbach Duitsland, 064478866800, info@gamewarez.de

Ongevraagd contact van de klant per e-mail
Als u op eigen initiatief per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u dat hebt verstrekt. Het doel van de gegevensverwerking is het verwerken en beantwoorden van uw contactverzoek.
Als het leggen van een aanspreekpunt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. Advies over aankooprente, voorbereiding van een offerte) of betrekking heeft op een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. b AVG.
Als het contact om andere redenen wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. f AVG op basis van ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang bij de verwerking en beantwoording van uw aanvraag. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde de bepalingen van art. 6 buikspieren. 1 bed. f AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzamelen en verwerken via het contactformulier
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact op te nemen.
Als het leggen van een aanspreekpunt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. Advies over aankooprente, voorbereiding van een offerte) of betrekking heeft op een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. b AVG.
Als het contact om andere redenen wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. f AVG op basis van ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang bij de verwerking en beantwoording van uw aanvraag. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde de bepalingen van art. 6 buikspieren. 1 bed. f AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Bestellingen van klantaccounts

Rekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonsgegevens voor zover daarin vermeld. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens voor bestellingen
Bij het plaatsen van een bestelling verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de verwerking van uw aanvragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Indien dit niet wordt verstrekt, kan er geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. b AVG en noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.
Recensies
Adverteren


Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking of recensie
Bij het becommentariëren/beoordelen van een artikel of een bijdrage verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover door u verstrekt. Het doel van de verwerking is om commentaar/beoordeling mogelijk te maken en om opmerkingen/beoordelingen weer te geven.

Door het plaatsen van de opmerking/beoordeling stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw opmerking/recensie wordt gepubliceerd, wordt
alleen het e-mailadres dat u hebt opgegeven gepubliceerd.

Gebruik van e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, ongeacht de uitvoering van het contract, voor zover u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de mailinglijst verwijderd.

Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Ze worden niet doorgegeven aan andere derden.

Planning van bedrijfsmiddelen

Gebruik van een extern merchandise management systeem
In het kader van de orderverwerking maken wij gebruik van een goederenbeheersysteem voor de contractverwerking. Voor dit doel worden uw persoonsgegevens die in het kader van de bestelling zijn verzameld, verzonden naar
Xentral
übermittelt.

Kredietrapport van betalingsdienstaanbieder

Hoe Klarna-betalingsopties te gebruiken
Op onze website maken wij gebruik van de betaaldienst van Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; "Klarna"). Bij de selectie en het gebruik van de betaling via Klarna worden de gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de betaling aan Klarna doorgegeven om de overeenkomst met u met de geselecteerde betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. b AVG.

Er kunnen cookies worden opgeslagen om ervoor te zorgen dat uw browser wordt herkend. De resulterende gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. f AVG uit ons doorslaggevend gerechtvaardigd belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
"Betaal later" (factuur), "Betaal nu" (betaling via domiciliëring), "Financiering" (aankoop op afbetaling)
In het geval van individuele betaalmethoden zoals "Betaal later" (factuur), "Betaal nu" (betaling via automatische incasso), "Financiering" (koop op afbetaling), behoudt Klarna zich het recht voor om betaalmethoden zoals "Betaal later" (factuur), "Betaal nu" (betaling via automatische incasso), "Financiering" (aankoop op afbetaling) te annuleren. het verkrijgen van een kredietrapport op basis van mathematisch-statistische methoden met behulp van kredietbureaus.
Voor dit doel geeft Klarna de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietwaardigheidscontrole, zoals voor- en achternaam, adres, geslacht, e-mailadres, IP-adres en gegevens in verband met de bestelling, door aan een kredietbureau met het oog op identiteits- en kredietwaardigheidscontroles en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de vaststelling, uitvoering of beëindiging van de betaling. Contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden en waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat. Er wordt rekening gehouden met uw belangen die bescherming verdienen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gegevensverwerking dient voor een kredietwaardigheidscontrole voor het aangaan van een contract. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. f AVG uit ons doorslaggevend gerechtvaardigd belang om te beschermen tegen niet-betaling als Klarna een vooruitbetaling doet. U hebt te allen tijde het recht om juridische stappen te ondernemen om redenen die verband houden met uw specifieke situatie op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. f AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klarna hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract met de betaalmethode van uw keuze. Als u dit niet doet, kan het contract niet worden gesloten met de door u gekozen betaalmethode.
Voor meer informatie, in het bijzonder met welke kredietbureaus Klarna uw persoonsgegevens deelt, kunt u terecht op
Ga voor algemene informatie over Klarna naar: Uw persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy .
Hoe gebruik je SOFORT?
Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; "ONMIDDELLIJK"). Sofort GmbH is een bedrijf van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Het doel van de gegevensverwerking is om u verschillende betaalmethoden aan te kunnen bieden door betalingen te verwerken via de betalingsdienstaanbieder SOFORT. Als u voor de betalingsoptie heeft gekozen, worden de gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de betaling doorgegeven aan SOFORT. Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. b AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienstaanbieder SOFORT is te vinden op https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ en

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of browser worden opgeslagen. door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser eenduidig te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u deze accepteert, evenals het opslaan van cookies en de overdracht van de daarin opgenomen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
U kunt meer te weten komen over het beheren (inclusief uitschakelen) van cookies in de belangrijkste browsers door op de onderstaande links te klikken:
Chroom:
Microsoft Edge:
Mozilla Firefox:
Safari:
Technisch notwendige Cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande privacyverklaring, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 25 para. 2 tdsg. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. f AVG voor ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Analyse Advertenties volgen

Hoe Hotjar te gebruiken
Op onze website maken wij gebruik van de analysetool van Hotjar Ldt. (Niveau 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; "Hotjar").
De gegevensverwerking dient om onze website op uw behoeften af te stemmen, te optimaliseren, te optimaliseren en te analyseren.
De tool wordt gebruikt om willekeurig de bewegingen van sitebezoekers op de website vast te leggen. Zo ontstaat een logboek van muisbewegingen, scrollgedrag, verblijftijd en kliks op de website (zogenaamde "clicks"). Heatmap).
Hotjar maakt hiervoor onder andere gebruik van: Cookies. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres (in geanonimiseerde vorm), informatie over het apparaat dat u gebruikt (schermgrootte, apparaten, unieke apparaat-ID), informatie over de browser die u gebruikt, locatiegegevens (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van de website, gebruikt besturingssysteem. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies, hun functie en bewaartermijn vindt u hier:
Deze gegevens worden gebruikt om onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Het is Hotjar contractueel verboden om de verzamelde gegevens aan andere derden te verkopen.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Hotjar is niet TADPF gecertificeerd. De doorgifte van gegevens vindt onder andere plaats op basis van passende beschermingsmaatregelen. Nadere informatie over de genomen maatregelen zal op verzoek door Hotjar worden verstrekt.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 2. 1 S. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 buikspieren. 1 bed. een DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. een DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Hotjar vindt u hier:

De Meta-pixel gebruiken
Wij maken gebruik van de Meta-pixel van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; "Meta").
Meta en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens wanneer u de dienst integreert en de overdracht van deze gegevens aan Meta. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Meta over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://de-de.facebook.com/legal/terms/businesstools . Daarom zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen volgens art. 13, 14 AVG, voor de naleving van de veiligheidseisen van art. 32 AVG met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst en om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van art. 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens van invloed is op onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Meta is verantwoordelijk voor het handhaven van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met art. 15 - 20 AVG om de veiligheidseisen van art. 32 AVG met betrekking tot de veiligheid van de dienst en om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van art. 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens van invloed is op de verplichtingen van Meta op grond van de Gezamenlijke Verwerkingsovereenkomst.
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op de sociale netwerken Facebook en Instagram. Om dit te doen, is de remarketingtag van Meta op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een directe verbinding met de Meta-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Hierdoor wordt aan de Meta-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Meta koppelt deze informatie aan je persoonlijke Facebook- en/of Instagram-gebruikersaccount. Wanneer u de sociale netwerken Facebook of Instagram bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te zien.
De applicatie dient ook voor het samenstellen van conversiestatistieken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies, en welke acties worden ondernomen nadat ze naar die website zijn doorgestuurd. We ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en zet zich daarmee in om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. een DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
U kunt zich hier afmelden voor de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen'. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Meta, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Meta op

'Conversies bijhouden' van Google Ads gebruiken
Wij maken op onze website gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en in dit verband van het bijhouden van conversies (evaluatie van de bezoekersactie). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).
Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies op geen enkele manier worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, dient voor het opstellen van conversiestatistieken. Dit geeft ons het totale aantal gebruikers aan dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de servers van Google LLC in de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht zich te houden aan de Europese beginselen inzake gegevensbescherming.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 2. 1 S. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 buikspieren. 1 bed. een DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. een DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar:
Gebruik van de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google Inc.
Op onze website maken wij gebruik van de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De applicatie dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website te registreren, evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht zich te houden aan de Europese beginselen inzake gegevensbescherming.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 2. 1 S. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 buikspieren. 1 bed. een DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. een DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid vindt u op:
Plug-ins en diversen

Hoe Google Tag Manager te gebruiken
Wij maken gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Deze applicatie wordt gebruikt voor het beheer van JavaScript-tags en HTML-tags, die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. Het doel van de gegevensverwerking is om onze website te ontwerpen en te optimaliseren in overeenstemming met uw behoeften.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt daardoor ook geen persoonsgegevens. Het maakt het echter mogelijk om andere tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier
Hoe YouTube te gebruiken
Op onze website gebruiken wij de functie voor het integreren van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; (hierna: "YouTube"). YouTube is een dochteronderneming van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
De functie geeft video's die op YouTube zijn opgeslagen weer in een iFrame op de website. De optie "Geavanceerde privacymodus" is ingeschakeld. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Pas wanneer u een video bekijkt, wordt informatie hierover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). YouTube
heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht zich te houden aan de Europese beginselen inzake gegevensbescherming.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 2. 1 S. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 buikspieren. 1 bed. een DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 buikspieren. 1 bed. een DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van YouTube op:

Rechten en bewaartermijn van betrokkenen

Duur van de opslag
Zodra het contract volledig is uitgevoerd, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder belasting- en handelsrecht, en vervolgens na het verstrijken van de periode verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 t/m 20 AVG: Recht op informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.
Bovendien is volgens art. 21 Buikjes. 1 AVG verleent u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen op basis van art. 6 buikspieren. 1 f AVG, evenals tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met art. 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

U kunt een klacht indienen bij onder andere de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Hessische commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Postbus 3163
65021 Wiesbaden
Olie.: +49 611 14080
Telefax: +49 611 1408900 of +49 611 1408901
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 buikspieren. 1 bed. f AVG hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Zodra het bezwaar is ingediend, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Laatste update: 10.01.2024